شنبه 22 مرداد 1401

سرمایه بخش خصوصی به تقویت زیست‌بوم فناوری و نوآوری متصل می‌شود

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
سرمایه بخش خصوصی به تقویت زیست‌بوم فناوری و نوآوری متصل می‌شود

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، استفاده از ظرفیت و توان بخش خصوصی برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق یکی از الزاماتی است که در قانون جهش تولید دانش‌بنیان به آن تاکید شده است. در این قانون آمده است: «در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیست بوم فناوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمان‌هایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری...

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، استفاده از ظرفیت و توان بخش خصوصی برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق یکی از الزاماتی است که در قانون جهش تولید دانش‌بنیان به آن تاکید شده است. در این قانون آمده است: «در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیست بوم فناوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمان‌هایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری احداث می‌شود، سند مالکیت اعیانی صادر کند.» در این قانون تصریح شده است که «پارک‌های علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط، مجاز هستند حق بهره‌برداری مالکانه و اذن در انتفاع از اراضی متعلق به خود یا اراضی که توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی یا آبخیزداری کشور) یا وزارت راه و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های اجرائی یا مانند آنها، در اختیار پارک قرار داده شده است را در چه ارچوب مصوبات هیات امناء و طرح جامع مصوب خود، در قالب قرارداد‌های مشارکت با بخش خصوصی، اجاره بلندمدت یا واگذاری قطعی مشروط به عدم تغییر کاربری و بهره برداری اختصاصی در چهارچوب ماموریت‌های پارک، در اختیار شرکت‌های دانش بنیان و فناور و نوآور، اعضای پارک و سرمایه گذاران و کارگزاران ارا ئه خدمات تخصصی و عمومی قرار دهند.» قانونی مبتنی بر 20 ماده و 10 تبصره که با تلاش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تعامل با مجالس دهم و یازدهم به نتیجه رسید و مصوب شد. قانونی که به دنبال رفع نواقص و مشکلات قانونی پیش روی کسب و کار‌های دانش بنیان و خلاق است.