آغاز واکسیناسیون خبرنگاران سمنانی از امروز / 300خبرنگار واکسینه می. شوند

خبرگزاری دانا مشاهده در مرجع
آغاز واکسیناسیون خبرنگاران سمنانی از امروز / 300خبرنگار واکسینه می. شوند

صدیقه قدم گفت: 300خبرنگار مشمول دریافت واکسن کرونا می شوند و این فرایند از صبح امروز در سراسر استان سمنان آغاز شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت؛ خبرنگاران از آغازین روزهای شیوع کرونا در خط مقدم اطلاع رسانی در جامعه در کنار مدافعین سلامت حضور پررنگی داشته و بسیاری از خطرها را به جان خریده و نگذاشتند فرایند اطلاع رسانی ها در جامعه مختل شود.

اما با وجود حساست و ریسک پذیری بالاری این شغل به دلیلی مواجه با بیماران و بیمارستان های کشور، واکسیناسیون این افراد از سمت وزارت بهداشت با یک تاخیر 7 ماهه آغاز و ازسوی دیگر در استان سمنان به دلیل بعضی اخلتاف نظر ها در لیست اسامی با یک فاصله 5 روز از شروع فرایند آن در کشور از امروز آغاز شد.

صدیقه قدم مدیر عامل خانه مطبوعات استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مرآت با اشاره به اینکه روند واکسیناسیون خبرنگاران از امروز آغاز شده است، افزود: واکسیناسیون خبرنگاران بنابر لیستی که از سوی خانه مطبوعات در ماه های گذشته تهیه و به وزارت ارشاد فرستاده شده است، انجام می گیرد.

وی تعداد خبرنگاران مشمول در یافت واکسن را 300نفر دانست و افزود: خبرنگاران می توانند با مراجعه به سامانه salamat.gov.ir محل، روز و ساعت دریافت واکسن کرونا را انتخاب کنند.

مدیر عامل خانه مطبوعات در خصوص نوع واکسن تزریقی به خبرنگاران گفت: نوع واکسن تزریقی به خبرنگاران براساس واکسن های موجود درمجموعه دانشگاه علوم پزشکی انجام می گیرد و امکان انتخاب نوع واکسن خاصی نمی باشد.

انتهای پیام / ک