چهارشنبه 19 مرداد 1401

برنامه 8 هفته نخست لیگ برتر فوتسال اعلام شد

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع
برنامه 8 هفته نخست لیگ برتر فوتسال اعلام شد

زمان برگزاری دیدارهای هفته‌های اول تا هشتم لیگ برتر فوتسال مشخص شد.

- اخبار ورزشی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، برنامه هفته‌های اول تا هشتم مسابقات لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

هفته اول

پنجشنبه 23 تیر - ساعت 17 گیتی‌پسند اصفهان - فولاد مبارکه سپاهان، سالن پیروزی اصفهان فولاد زرند ایرانیان - فرش‌آرای مشهد، سالن فرش‌آرای مشهد

جمعه 24 تیر - ساعت 17 گهر زمین سیرجان - چیپس کامل مشهد، سالن امام علی (ع) سیرجان زندی بتن کلاردشت - مس سونگون ورزقان، کلاردشت کراپ الوند ایرانیان - قند کاترین آمل، سالن یادگار امام (ره) الوند سن‌ایچ ساوه - مقاومت البرز، سالن فجر ساوه فردوس قم - صنایع پشتیبان هرمزگان، سالن شهید حیدریان قم

هفته دوم

چهارشنبه 29 تیر - ساعت 17 فولاد زرند ایرانیان - گهر زمین سیرجان، سالن دانشگاه آزاد زرند مس سونگون ورزقان - چیپس کامل مشهد، سالن شهید پورشریفی تبریز فرش‌آرا مشهد - کراپ الوند ایرانیان، سالن شهید بهشتی مشهد مقاومت البرز - زندی بتن کلاردشت، سالن انقلاب کرج قند کاترین آمل - فردوس قم، سالن پیامبر اعظم (ص) آمل فولاد مبارکه سپاهان - سن‌ایچ ساوه، اصفهان صنایع پشتیبان هرمزگان - گیتی‌پسند اصفهان، سالن فجر بندرعباس

برگزاری مجمع سازمان لیگ فوتسال در شهریور

هفته سوم

دوشنبه 3 مرداد - ساعت 17 گهر زمین سیرجان - مس سونگون ورزقان، سالن امام علی (ع) سیرجان کراپ الوند ایرانیان - فولاد زرند ایرانیان، سالن یادگار امام (ره) الوند چیپس کامل مشهد - مقاومت البرز، شهید بهشتی مشهد فردوس قم - فرش‌آرای مشهد، سالن شهید حیدریان قم زندی بتن کلاردشت - فولاد مبارکه سپاهان، کلاردشت گیتی‌پسند - قند کاترین آمل، سالن پیروزی اصفهان سن‌ایچ ساوه - صنایع پشتیبان هرمزگان، سالن فجر ساوه

هفته چهارم

یکشنبه 9 مرداد - ساعت 17 کراپ الوند ایرانیان - گهر زمین سیرجان، سالن یادگار امام (ره) الوند مقاومت البرز - مس سونگون ورزقان، سالن انقلاب کرج فولاد زرند ایرانیان - فردوس قم، سالن دانشگاه آزاد زرند فولاد مبارکه سپاهان - چیپس کامل مشهد، سالن اصفهان فرش‌آرای مشهد - گیتی‌پسند، سالن شهید بهشتی مشهد صنایع پشتیبان هرمزگان - زندی بتن کلاردشت، سالن فجر بندرعباس قند کاترین آمل - سن‌ایچ ساوه، سالن پیامبر اعظم (ص) آمل

هفته پنجم

جمعه 14 مرداد - ساعت 17 گهر زمین سیرجان - مقاومت البرز، سالن امام علی (ع) سیرجان فردوس قم - کراپ الوند ایرانیان، سالن شهید حیدریان قم مس سونگون ورزقان - فولاد مبارکه سپاهان، سالن شهید پورشریفی تبریز گیتی‌پسند - فولاد زرند ایرانیان، سالن پیروزی اصفهان چیپس کامل مشهد - صنایع پشتیبان هرمزگان، سالن شهید بهشتی مشهد سن‌ایچ ساوه - فرش‌آرای مشهد، سالن فجر ساوه زندی بتن کلاردشت - قندکاترین آمل، کلاردشت

شمس: اقدام مربیان تیم ملی فوتسال در هیچ تیمی انجام نمی‌شود

هفته ششم

جمعه 21 مرداد - ساعت 17 فردوس قم - گهر زمین سیرجان، سالن شهید حیدریان قم فولاد مبارکه سپاهان - مقاومت البرز، اصفهان کراپ الوند ایرانیان - گیتی‌پسند، سالن یادگار امام (ره) الوند صنایع پشتیبان هرمزگان - مس سونگون، سالن فجر بندرعباس فولاد زرند ایرانیان - سن‌ایچ ساوه، سالن دانشگاه آزاد زرند قند کاترین آمل - چیپس کامل مشهد، سالن پیامبر اعظم (ره) آمل فرش‌آرای مشهد - زندی بتن کلاردشت، سالن شهید بهشتی مشهد

هفته هفتم

چهارشنبه 26 مرداد - ساعت 17 گهر زمین سیرجان - فولاد مبارکه سپاهان، سالن امام علی (ع) سیرجان گیتی پسند - فردوس قم، سالن پیروزی اصفهان مقاومت البرز - صنایع پشتیبان هرمزگان، سالن انقلاب کرج سن‌ایچ ساوه - کراپ الوند ایرانیان، سالن فجر ساوه مس سونگون ورزقان - قند کاترین آمل، سالن شهید پورشریفی تبریز زندی بتن کلاردشت - فولاد زرند ایرانیان، کلاردشت چیپس کامل مشهد - فرش‌آرای مشهد، سالن شهید بهشتی مشهد

هفته هشتم

سه‌شنبه اول شهریور - ساعت 17 گیتی‌پسند - گهر زمین سیرجان، سالن پیروزی اصفهان صنایع پشتیبان هرمزگان - فولاد مبارکه سپاهان، سالن فجر بندرعباس فردوس قم - سن‌ایچ ساوه، سالن شهید حیدریان قم قند کاترین آمل - مقاومت البرز، سالن پیامبر اعظم آمل کراپ الوند ایرانیان - زندی بتن کلاردشت، سالن یادگار امام (ره) الوند فرش‌آرای مشهد - مس سونگون ورزقان، سالن شهید بهشتی فولاد زرند ایرانیان - چیپس کامل مشهد، سالن دانشگاه آزاد زرند