سه‌شنبه 25 مرداد 1401

نرخ جدید سیمان اعلام شد

وب‌گاه خبر آنلاین مشاهده در مرجع
نرخ جدید سیمان اعلام شد

خبرگزاری صدا و سیما نوشت: قیمت سیمان در مقایسه با هفته گذشته به‌طور متوسط حدود 12 درصد کاهش یافته است.

با تأمین بخشی از برق مورد نیاز صنعت سیمان، قیمت این محصول در مقایسه با هفته گذشته به‌طور متوسط بین حدود 12 درصد کاهش یافته است.

اکنون برق مناسبی در اختیار واحدهای تولیدکننده سیمان است تا به تداوم تولید بپردازند.

همین مسئله سبب شده تا عرضه‌های بیشتر سیمان را نسبت به هفته گذشته شاهد باشیم که در ادامه به کاهش متوسط 10 تا 12 درصدی قیمت‌ها در مناطق مختلف کشور نسبت به هفته گذشته انجامیده است.

قیمت درب کارخانه انواع سیمان:

محصول تیپ سیمان قیمت سیمان تیپ 325-1 تهران تیپ 325-1 52,000 تومان سیمان تیپ 425-1 تهران تیپ 425-1 54,000 تومان سیمان تیپ 425-1 آبیک تیپ 425-1 51,000 تومان سیمان تیپ 425-1 شهرکرد تیپ 425-1 51,000 تومان سیمان تیپ 425-1 فراز فیروزکوه تیپ 425-1 54,000 تومان سیمان تیپ 425-1 غرب تیپ 425-1 54,000 تومان سیمان تیپ 425-1 هگمتان تیپ 425-1 53,000 تومان سیمان تیپ 525-1 تهران تیپ 525-1 52,000 تومان سیمان تیپ 525-1 شهرکرد تیپ 525-1 52,000 تومان سیمان تیپ 525-1 فارس نو تیپ 525-1 52,000 تومان سیمان تیپ 1 انبار شرق تهران تیپ 1 60,000 تومان سیمان تیپ 425-1 ساروج اصفهان تیپ 425-1 52,000 تومان سیمان تیپ 325-1 ساروج اصفهان تیپ 325-1 53,000 تومان سیمان تیپ 425-1 ارومیه تیپ 425-1 52,000 تومان سیمان تیپ 325-1 اصفهان تیپ 325-1 52,000 تومان سیمان تیپ 425-1 بجنورد تیپ 425-1 53,000 تومان سیمان تیپ 325-1 بجنورد تیپ 325-1 51,000 تومان سیمان تیپ 425-1 خمسه تیپ 425-1 54,000 تومان سیمان تیپ 325-1 دورود تیپ 325-1 53,000 تومان سیمان تیپ 425-1 زنجان تیپ 425-1 52,000 تومان سیمان تیپ 325-1 زنجان تیپ 325-1 53,000 تومان

قیمت سیمان تیپ 2:

محصول تیپ سیمان قیمت سیمان تیپ 2 تهران تیپ 2 75,000 تومان سیمان تیپ 2 آبیک تیپ 2 74,000 تومان سیمان تیپ 2 شهرکرد تیپ 2 56,000 تومان سیمان تیپ 2 فراز فیروزکوه تیپ 2 73,000 تومان سیمان تیپ 2 غرب تیپ 2 58,000 تومان سیمان تیپ 2 فارس نو تیپ 2 57,000 تومان سیمان تیپ 2 هگمتان تیپ 2 57,000 تومان سیمان تیپ 2 شرق تیپ 2 59,000 تومان سیمان تیپ 2 انبار شرق تهران تیپ 2 77,000 تومان سیمان تیپ 2 انبار آزادگان تیپ 2 78,000 تومان سیمان تیپ 2 ساوه تیپ 2 78,000 تومان سیمان تیپ 2 بین المللی ساروج بوشهر تیپ 2 62,000 تومان سیمان تیپ 2 استهبان تیپ 2 59,000 تومان سیمان تیپ 2 اصفهان تیپ 2 52,000 تومان سیمان تیپ 2 بجنورد تیپ 2 59,000 تومان سیمان تیپ 2 توسعه ماهان کرمان تیپ 2 56,000 تومان سیمان تیپ 2 خمسه تیپ 2 57,000 تومان سیمان تیپ 2 خوزستان تیپ 2 57,000 تومان سیمان تیپ 2 دورود تیپ 2 58,000 تومان سیمان تیپ 2 زابل تیپ 2 53,000 تومان سیمان تیپ 2 زاوه تربت تیپ 2 55,000 تومان سیمان تیپ 2 زنجان 56,500 تومان

قیمت سیمان تیپ 5:

محصول تیپ سیمان قیمت سیمان تیپ 5 تهران تیپ 5 68,000 تومان سیمان تیپ 5 شهرکرد تیپ 5 57,000 تومان سیمان تیپ 5 غرب تیپ 5 61,000 تومان سیمان تیپ 5 هگمتان تیپ 5 63,000 تومان سیمان تیپ 5 اصفهان تیپ 5 63,000 تومان سیمان تیپ 5 خوزستان تیپ 5 65,000 تومان سیمان تیپ 5 فارس تیپ 5 63,000 تومان سیمان تیپ 5 قائن تیپ 5 64,000 تومان سیمان تیپ 5 سامان غرب تیپ 5 63,000 تومان سیمان تیپ 5 بهبهان تیپ 5 63,000 تومان

223227

کد خبر 1645266